Wat wordt precies onder ‘governance’ verstaan?

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het begrip ‘governance’ inhoudt en wat de rol van de OR kan zijn.

De video maakt onderdeel uit van de e-cursus ‘Organisatie, beleid en belangenafweging’. Bestemd voor nieuwe OR-leden. De e-cursus is een product van MijnORsucces.