Medezeggenschap moet iets opleveren.
CursOR heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap. Medezeggenschap moet iets opleveren. Voor je collega’s draagt medezeggenschap bij aan goede arbeidsomstandigheden, goed werk, prettige arbeidsverhoudingen, zeggenschap over het werk en goede arbeidsvoorwaarden.

De ondernemingsraad behartigt dus de belangen van medewerkers. Tegelijkertijd wordt deze invalshoek altijd in relatie gebracht tot de kwaliteit van de organisatie, de dienstverlening of het  product en bovenal de continuïteit van de organisatie.

De OR staat centraal in de cursus.
CursOR zoekt… steeds een passende oplossing voor de cursusvraag van de ondernemingsraad. Op basis van een uitgebreide intake bepalen we samen met de ondernemingsraad de cursusinhoud en de leerdoelen. Een cursus wordt in overleg samengesteld voor de duur van één, twee of drie dagen.

Je eigen OR-trainer.
CursOR trainers hechten aan langlopende relaties. Vanaf dit eerste contact tot de ‘nazorg’ heeft de OR met dezelfde trainer te maken. Een CursOR trainer is ook bereid conflicten binnen de OR te helpen oplossen en een vertrouwensfunctie te vervullen.

De trainer blijft betrokken bij de OR……
Veel klanten weten ons ook tussen de cursussen door te vinden voor zowel kleine als complexe vraagstukken. Kort (telefonisch) advies is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze relatie met klanten.  De cursussen worden in hotels evenals ‘in-company’ gegeven. Het volgen van de cursussen draagt in belangrijke mate bij om het functioneren van de OR naar een hoger plan te tillen, de samenwerking tussen OR-leden te versterken evenals de effectiviteit van het overleg met de bestuurder te vergroten.

Je krijgt het netwerk van de trainer erbij.
Trainers van CursOR hebben door hun jarenlange ervaring een uitgebreid en gedifferentieerd netwerk van deskundigen en specialisten opgebouwd. Gecompliceerde vraagstukken op het specifieke gebied van bijvoorbeeld financiën, pensioenen, arbeidsvoorwaarden, roosters of wetgeving kunnen CursOR trainers voorleggen aan deskundigen met een grondige en up-to-date vakinhoudelijke kennis.

Deskundigen die zich bovendien in de positie van de OR kunnen verplaatsen en de juiste invalshoek zullen kiezen. Ondernemingsraden profiteren optimaal van dit unieke samenspel tussen CursOR trainers en specialisten.