Structuur in je opleidingen (meerjarenopleidingsplan.)

De gemiddelde zittingstermijn van een OR is 3 tot 4 jaar. Dan vinden verkiezingen plaats waarna een nieuwe groep het roer overneemt. Trainers van CursOR adviseren de OR bij het samenstellen van een meerjarenopleidingsplan over de scholingsbehoefte. Welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld, welke inhoudelijke kennis is nodig? Trainer en OR evalueren regelmatig de voortgang waardoor structuur en continuïteit in de scholing ontstaat. Doordat de trainers van CursOR aan de basis bij het meerjarenplan betrokken zijn en zich als vaste contactpersoon van de OR opstellen zijn zij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Daardoor kunnen CursOR trainers goed inschatten welke behoefte aan externe deskundigheid bestaat, aan welke vaardigheden gewerkt moet worden en hoe de OR kan worden begeleid naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Trainers kennen de organisatie en kunnen flexibel inspringen op de behoefte van de OR door themacursussen aan te passen aan de scholingsbehoefte en specialisten in te schakelen voor vakgerichte deskundigheid.