In de trainingen van cursOR staat het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en een stevige positie van de OR centraal. Dat zijn de ingrediënten voor een succesvolle, invloedrijke OR. De specifieke (leer)wensen en daarop gebaseerde invulling van de cursus komen altijd tot stand op basis van een grondige intake, een persoonlijk gesprek met uw trainer.

De zogenaamde maatwerk trainingen spitsen zich toe op de door u gewenste situatie. De vorm waarin de training plaatsvindt, is ook onderdeel van dit gesprek. De OR bepaalt dus zelf: intern of extern, één- of meerdaagse cursussen, overdag, avonden etcetera.