CursOR specialist in OR-scholing

CursOR voor ondernemingsraden is al ruim 20 jaar de specialist in het scholen, begeleiden en ondersteunen van ondernemingsraden. CursOR werkt alleen met zeer ervaren senior trainers met een brede achtergrond op het terrein van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Alle CursOR trainers zijn geregistreerd MZ-Opleider.

Lees onze artikelen

Nieuwsbrief en CursORkrant

De CursOR-trainers schrijven belangrijke artikelen over medezeggenschapsonderwerpen. Af en toe verschijnt de CursORkrant. Hieronder zie je een overzicht van een aantal CursORkranten die in de afgelopen jaren zijn verschenen.

Certificeringen

CursOR is CRKBO geregistreerd.

Alle CursOR trainers zijn geregistreerd bij RMZO. Dat register stelt eisen aan de deskundigheid van de opleiders (bijscholing, intervisie, werkervaring).  Zo weet u als  OR of ondernemer dat wij in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven. 

Met de inschrijving in het register van het CRKBO voldoet CursOR aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De door CursOR verzorgde trainingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.