Denken en doen

Themacursussen richten zich vooral op het opbouwen van kennis over een specifiek thema en het ontwikkelen van vaardigheden. Op basis van een gedegen intake wordt een themacursus samengesteld.

Denken
Onder denken verstaan we de kennis die nodig is om het thema aan de orde te stellen binnen de organisatie. Kennis zowel over het thema zelf als over de te volgen strategie.

Doen
Doen betekent vergaderen, voorlichten, onderhandelen, presenteren maar ook effectief lezen. CursOR trainers voorzien de OR van de nodige themakennis, bespreken de mogelijke aanpak en oefenen de benodigde vergader- of presentatietechnieken.

Thema’s die regelmatig aan de orde komen zijn arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, pensioenen, flexibel beloningsbeleid, financieel beleid, organisatieverandering en interventies, employability en human resource management.

Themacursussen worden samengesteld door de in het gekozen onderwerp gespecialiseerde CursOR trainer. De meeste themacursussen duren één of twee dagen.