Snel en praktisch de diepte in:

Studiedagen zijn gericht op kennisoverdracht voor ondernemingsraden, OR-leden en/of leden van commissies of werkgroepen. In twee of drie dagdelen wordt een thema of voorliggend dilemma intensief uitgediept.

CursOR trainers zorgen voor actuele achtergrondinformatie om deelnemers van de nodige kennis te voorzien. Diverse oplossingsmogelijkheden worden geanalyseerd en bij de beste aanpak worden technieken gezocht.

Studiedagen zijn pragmatisch maar intensief ingericht. Op basis van een grondige intake wordt het programma samengesteld.