Voordragen in de praktijk: een kwestie van lange adem?

Door Katrien Hugenholtz

De voordracht van een lid in de raad van toezicht vergde een lange adem van medezeggenschapsraad én kandidaten.

Een medezeggenschapsraad verder (afgekort MR) van een Hogeschool van de Kunsten had een lange adem nodig bij het voordragen van een lid in de raad van toezicht. In dit artikel lees je meer over de voordracht en de hobbels die er waren. Toch leuk om te weten dat het uiteindelijk gelukt is.

Ga je ook aan de slag met een voordracht, lees dan de tips van deze MR.

Wat staat er in de wet over het voordragen van nieuwe leden?

In de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW 10.3d)) staat dat de medezeggenschapsraad (MR) één lid in de raad van toezicht kan voordragen. Deze voordracht bevat ten minste twee namen.

Hoe ging de voordracht in zijn werk?

Toen in 2012 een nieuwe MR aantrad was er wel een raad van toezicht, maar er was geen zetel bezet via een voordracht vanuit de medezeggenschap. Bovendien was er net een hoop heisa geweest in het college van bestuur en was er onlangs een nieuw bestuur aangetreden. De MR wilde graag een lid voor de raad van toezicht voordragen en heeft dat zelf aangekaart bij de bestuurder.

Hoe vind je de juiste kandidaten? 

De MR heeft de twee namen voor de voordracht uit haar eigen netwerk gehaald.  Dit was vooral het netwerk van de personeelsvertegenwoordiging. De MR heeft in de beginfase nadrukkelijk stil gestaan bij het profiel van de kandidaat en de condities voor een dergelijke functie.

Gevoelig traject

Het vinden van kandidaten was best een gevoelig traject. Hieronder staan een paar gevoeligheden:

  • Kandidaten wilden over het algemeen gevraagd worden. Solliciteren geeft het risico om afgewezen te worden…
  • De voorzitter van de MR heeft met beide kandidaten gesproken, maar uiteindelijk trok een kandidaat zichzelf terug en moest er weer een nieuwe kandidaat gevonden worden. In die tussentijd zat de andere kandidaat ‘in de wacht’. Dat voelde voor de MR niet prettig. Temeer omdat de raad van toezicht er ook lang over deed voordat zij met de kandidaat contact opnamen.

  • Zeker in de Kunstensector kent iedereen elkaar en zijn er allerlei connecties die niet altijd even inzichtelijk zijn. Uiteindelijk wees de raad van toezicht een voordracht af vanwege belangenverstrengeling.

Tips

 Herken je de situatie van de deze MR? Misschien zijn onderstaande tips dan wat voor jou.

Stel een protocol op

Gelukkig had de MR een lange adem en is er uiteindelijk besloten om een protocol op te stellen hoe in de toekomst een dergelijke voordracht beter kan verlopen. In het protocol wordt onder andere helder wat de termijnen zijn voor de indiening van de voordracht en de behandeling van de voordracht. Zo wordt voor alle partijen, inclusief de kandidaten, duidelijk waar ze aan toe zijn.

Maak een longlist van namen


Van shortlist naar longlist! De uiteindelijke oplossing zat hem voor de MR in het uitbreiden van de lijst met namen. In plaats van het minimale aantal van twee kandidaten heeft de MR twaalf relevante namen verzameld die voldeden aan het profiel. En uiteindelijk kon de RvT daaruit een keuze maken.

Hoewel er nu meerdere kandidaten “in de wacht staan” is het uiteindelijk een effectiever traject. De RvT heeft wat te kiezen, kandidaten die het niet worden ervaren dat ze minder beschadigd raken. Bovendien loopt de MR niet het risico dat de voordracht weer opnieuw moet beginnen omdat er tussentijds een kandidaat minder beschikbaar is. Eind 2016 was het traject afgerond…hoezo lange adem?