Basisregels rond ziekmelding. Goed om te weten voor collega’s.

Veel medewerkers (en leidinggevenden) weten niet wat de basisregels rond ziekmelding zijn. Hier staan ze op een rijtje. Verspreid ze gerust onder je collega’s.

Op het moment van ziekmelding gelden regels. Dit zijn ze:

De basisregels rond ziekmelding

 1. Alleen de arts hoeft te weten wat jou mankeert.
  De werkgever, je leidinggevende mag vragen of je nog iets kunt doen, en wanneer je verwacht terug te komen.
 2. Je leidinggevende mag een ziekmelding niet weigeren. Ook als je leidinggevende je ziekmelding weigert, hoef je niet naar het werk te komen. Stuur je ziekmelding dan per brief of e-mail en vraag daarbij ook om een oproep van de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan beoordelen hoe ziek je bent en een advies geven in welke mate je zou kunnen werken.
 3. Op het moment dat je ziek bent kan alleen een bedrijfsarts bepalen of je weer kunt werken, niet je leidinggevende, niet je casemanager, niet de directeur.
  Als je leidinggevende eerst wil beoordelen of je nog iets anders kunt doen (eigenlijk: of je ziek bent), en je oproept om naar het werk te komen, hoef je daar geen gehoor aan te geven. Je kunt zeggen: ik wil eerst een oordeel van de bedrijfsarts of ik kan komen.
 4. Als je leidinggevende of verzuimmanager vraagt of je verzuim werk-gerelateerd is of niet, hoef je daar geen antwoord op te geven. Als je zegt dat het verzuim niet werk-gerelateerd is, en de verzuimmanager zegt dat het dan ander verlof is, is dat onzin. Herhaal  dat je ziek bent en vraag om een oproep van de bedrijfsarts.
 5. Je moet wel gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. Je mag ook zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts, met of zonder medeweten of toestemming van je leidinggevende.
 7. Je leidinggevende kan stellen dat je in staat bent ander werk te verrichten en je vragen naar het werk te komen. Ben je het hier niet mee eens, dan zeg je dat je te ziek bent en  vraag je een oordeel/advies van de bedrijfsarts. Is de bedrijfsarts van mening dat je andere werkzaamheden mag verrichten, dan kun je de bedrijfsarts of arbeidskundige vragen te adviseren welk werk dat kan zijn.
  Je moet nu vurig hopen dat hierover beleid is in je organisatie, zodat je geen stomme klusjes of vernederend werk hoeft te doen. Vraag je OR wat het beleid is over reïntegratiewerk.
 8. Een casemanager of een verzuimmanager is geen bedrijfsarts; je hoeft deze mensen geen medische gegevens te verstrekken. Ze mogen niet beoordelen of je kunt werken, dat moet een echte arts doen.
 9. Arbo-arts of bedrijfsarts: je OR moet ervoor zorgen dat je arts een echte bedrijfsarts is en niet een basisarts (arbo-arts).

DOWNLOAD DE basisregels ziekmelding  en verspreid ze onder je collega’s!