Privacyverklaring CursOR voor ondernemingsraden B.V.

Dit is de privacyverklaring van CursOR voor ondernemingsraden B.V., hierna ook: “CursOR voor ondernemingsraden B.V.” Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door CursOR voor ondernemingsraden B.V.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de  hieronder genoemde doeleinden:

De gegevens die wij verzamelen zijn:

Naam bedrijf, adres bedrijf, telefoonnummer(s) bedrijf en contactpersoon, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, e-mail adres bedrijf.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden;
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de contracten te kunnen sturen;
 • Om onze administratie te kunnen voeren;
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten;
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • Om de contracten te kunnen verwerken;
 • Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken;
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken;
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen Burgerlijk Wetboek en AVG:

Uw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen. 

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Cookies

CursOR gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW-gegevens, email adres, telefoonnummer), tot 2 jaar na de laatste transactie;
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens, 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht;
 • Gegevens in de administratie, zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna;
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden), zolang als u het account hebt.;
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen), zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna;
 • Social Media log in gegevens, tot 1 jaar na het laatste websitebezoek;
 • Correspondentie, zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna;
 • IP-adres, tot 6 maanden na het laatste websitebezoek;
 • Locatiegegevens tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd;
 • Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen, zolang de informatie relevant is om op de website te tonen;
 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure, zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

CursOR voor ondernemingsraden B.V.

Postbus 2358

7301 EB Apeldoorn

mail@cursor-info.nl

Contactpersoon: drs. L. Wobma

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja, deze privacyverklaring is van 11 mei 2018 We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Apeldoorn 11 mei 2018